Versiunea Romana     English Version
I.N.C.D.C.P. ICECHIM Bucuresti - DEPARTAMENT BIOTEHNOLOGIE
Home

  


Despre Noi

  


Contact

BIOTEHNOLOGIE

Conceperea si dezvoltarea unor biotehnologii inovative de obtinere a nanopreparatelor din Monascus sp. cu aplicatii potentiale in terapie (MONALISA)
Conceperea si dezvoltarea unor biotehnologii inovative de obtinere a nanopreparatelor din Monascus sp. cu aplicatii potentiale in terapie
 

MONALISA    

INFORMATII GENERALE

 • CONCEPEREA ȘI DEZVOLTAREA UNOR BIOTEHNOLOGII INOVATIVE DE OBȚINERE A NANOPREPARATELOR DIN MONASCUS SP. CU APLICAȚII POTENȚIALE IN TERAPIE
 • Contract finantare: 62-070/2008
 • Acronim: MONALISA

REZUMATUL PROIECTULUI

Anumite microorganisme din genul de Monascus sp. sunt utilizate in mod traditional in tarile din Asia sub forma de conservanti si coloranti pentru peste, carne si produse derivate. Cel mai utilizat produs este orezul rosu, obtinut prin fermentarea orezului cu tulpini de Monascus. Aceste microorganisme produc printre alti exometaboliti sase compusi majoritari: rubropunctamin si monascorubramin, rubropunctatin respectiv monascorubrin, monascin si ankaflavin. Cercetari recente realizate in vitro pe linii celulare au aratat ca unii din acesti metaboliti pot avea aplicatii in terapie datorita efectelor antioxidante, cicatrizante bacteriostatice si fungistatice. Scopul proiectului consta in :
 1. obtinerea unor tulpini inalt productive de Monascus sp, pornind de la o tulpina parentala, stabilirea paramerilor optimi de biosinteza in vederea obtinerii unor cantitati maxime de metaboliti bioactivi,
 2. obtinerea de nanopreparate cu metabolite de Monascus si caracterizarea lor fizico-chimica
 3. caracterizarea activitatii biologice a biopreparatelor obtinute din punct de vedere al efectelor cicatrizante, antioxidante si immunomodulatoare.


OBIECTIVE

 • crearea de noi produse farmaceutice prin procese si tehnologii curate;
 • fundamentarea stiintifica si dezvoltarea de tehnologii pentru consolidarea diversitatii biologice, concretizate prin obtinerea unor tulpini de Monascus sp. inalt productive;
 • optimizarea metodelor de prevenire a bolilor si dezvoltarea de terapii medicale in domeniul dermatologiei si imunologiei;
 • dezvoltarea biotehnologiilor de sinteza substante bioactive cu aplicatii in farmacologie, cu impact asupra calitatii vietii si dezvoltarii tehnologice in domeniul bioingineriei si biotehnologiei;
 • dezvoltarea de noi materiale produse farmaceutice și procese biotehnologice cu înaltă valoare adăugată;
 • cresterea competitivitatiii si creativitatii, a dezvoltarii culturii organizationale in sistemele educatiei, cercetarii, precum si in sistemul sanitar.


COMPONENTA CONSORTIULUI

COORDONATOR PROIECT:
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE BUCURESTI, DEPARTAMENT BIOTEHNOLOGIE
Partener 1:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, CATEDRA DE BIOINGINERIE SI BIOTEHNOLOGIE
Partener 2:
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROBIOLOGIE SI IMMUNOLOGIE I.C. CANTACUZINO, DEPARTAMENT IMMUNOLOGIE
Partener 3:
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI, CATEDRA DE FARMACOLOGIE


REZULTATE

CARTI:

 1. N. Radu, A. A. Chirvase, 2011. ’’Biotehnologii de obtinere si aplicatii ale biopreparatelor din Monascus sp. Ed. by Printech, ISBN 978-606-521-706-5, Bucuresti, Romania.

ARTICOLE PUBLICATE:

 1. N. Radu, l. Rau, C. Corobea, et all., 2012. Properties of Some Biomaterials Obtained by Submerged Biosynthesis, Nonlinear Optic Quantum Optic, (Copernicus) .
 2. N. Radu.; Salageanu, A.; Ferdes; Rau, I., 2012. Cytotoxicity Study Regarding Some Products Derived from Monascus sp., Mol. Cryst. Liq. Cryst., ISSN 1542-1406, vol.555, pp.189-194 (ISI Thomson, Scopus).
 3. N. Radu,; Doncea S.; Ferdes M.; Salageanu A. Rau, I., (2012), Biostimulatory Properties of Monascus sp. Bioproducts. Mol. Cryst. Liq. Cryst. ISSN 1542-1406, vol.555, pp.195-201, ((ISI Thomson, Scopus).
 4. N Radu,;, I. Ghita; Caloian, F, I. Rau, 2010. Biopigments, Obtaining and Properties. Mol. Cryst. Liq. Cryst., ISSN 1542-1406 Volume: 523, p. 1-10, (ISI Thomson, Scopus).
 5. Ferdes, M.; Ungureanu, C., 2011.  Study of Relationship Between Enzymes Production, Growth Rate and Pigmentogenesis for Five Mutant Strains of Monascus Ruber. REVISTA DE CHIMIE, 62 (1), pp. 75-81. 
 6. C. Ungureanu. M Ferdes., 2010. Antibacterial and antifungal activity of red rice obtained from Monascus purpureus, Chemical Engineering Transactions, 20, pp. 223-228 (Scopus. ISI Thomson).
 7. C.Ungureanu, M.Ferdes, A.Chirvase, N.Radu, 2009. Study of relationship concerning the pigment production and growth rate for five mutant strains of Monascus sp. Chemical Engineering Transaction , ISSN 197-9791, vol. 17, p. 1149-1154 (Scopus, ISI Thomson).
 8. N. Radu, M. Ferdes, O. Coman, I. Ghita Cristescu, C. Ungureanu, 2009. Influence the different submerged media by the production of yellow and red Monsacus sp. pigment ISSN 1222-5339, Scientific Paper, USAMV Bucharest, Series A, vol. LII, (CABI).
 9. M.Ferdes, C.Ungureanu, N.Radu, A. Chirvase 2009. Antimicrobial effect of Monascus sp red rice against some bacterial and fungal strains. Chemical Engineering Transaction ISSN 197-9791, vol. 17, p. 1089-1094. (Scopus, ISI Thomson).

COMUNICARII STIINTIFICE INTERNATIONALE / NATIONALE

 1. N. Radu, I. G. Cristescu, Antioxidant properties of traditional bio product based on Monascus sp. (P181), (Abstract in Proceeding Indexed lSI impact, factor 1,5), 13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology in collaboration with the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, September 2 - 6, 2012, Graz, Austria
 2. N. Radu, C. Corobea, I. Rau, 2012. Processing and characterisation of nanobiosystem obtained from microbial soluble metabolite (8464-39), SPIE NanoScience and Engineering, Conference 8464, 12 - 16 August, San Diego, California, USA
 3. N. Radu, C. Corobea, I. Rau. 2012. Nanobiosystem properties obtained from fungal insoluble metabolite (8464-38), SPIE NanoScience and Engineering, Conference 8464 12 - 16 August, San Diego, California, USA.
 4. N.Radu, M. Ferdes, C.Corobea, D.Donescu, I.Rau. 2011. Synthesized nanomaterials based on extracellular soluble fungal poliketide, (8103-26),SPIE NanoScience and Engineering, Conference 8103,, 23-25 August ,San Diego, California, USA
 5. N.Radu, M. Ferdes, C.Corobea, D.Donescu, I.Rau. 2011. Characterisation of some nanomaterials based on insoluble fungal poliketide, (8103-27), SPIE NanoScience and Engineering, Conference 8103, 23-25 August , San Diego, California, USA
 6. M. Ferdes, C.Ungureanu, N. Radu, A.A. Chirvase, 2009, Antimicrobial effect of Monascus purpureus red rice against some bacterial and fungal strains New Biotechnology, Volume 25, Supplement 1, September 2009, Page S194, ISSN: 18716784 (Abstract Indexed lSI, impact factor 2), International Conference of Biotechnology, Italy, Barcelona.
 7. N.Radu, C.Corobea, M.Ferdes, O.Coman, I.Cristescu, C.Ungureanu, A.A.Chirvase, 2009, Nano biomaterial obtaining by innovative biotechnology and their therapeutic application, International Symposium on Chemistry for sustainable development priorities PRIORICHEM, Abstract, p. 20, ISBN 978-973-0-06996-9, 29-30 october, Sinaia, Romania
 8. N. Radu, C. Corobea, S. Doncea, et all. 2009. Characterization of microbial pigments produced by microorganisms Ascomyces class, potential raw material for obtaining nanomaterials with applications in therapy. "8th edition of Nanoscience and Nanotechnology of the National Seminar, 27 April


PLAN DE REALIZARE

An

Denumire Etape

Organizatia executanta

Termene

Total

2008

Etapa 1 Studii privind biosinteza de principii active Elaborare modele de crestere potential de biosinteza.Selectie metodologii de testare activitate biologica.


20.02.2009

110.895


1.1.Studii privind biosinteza de principii active pe medii de cultura solide

P1

20.02.2009

50.000


1.2.Elaborare modele experimentale de testare ’in vivo’’ a activitatii la nivel cutanat a biopreparatelor obtinute cu tulpini inalt productive.

P3

20.02.2009

60.895

2009

Etapa 2. Experimentarea si verificarea capacitatilor de biosinteza in medii de cultura submerse a tulpinilor inalt productive obtinute


10.12.2009

61.206


2.1 Experimentarea si verificarea capacitatilor de biosinteza in medii de cultura submerse a tulpinilor inalt productive obtinute

CO

10.12.2009

61.206

2010

Etapa 3

Realizarea modelului experimental si validarea metodologiei de imbunatatirea potentialului de biosinteza. Diseminare rezultate


15.11.2010

261.981


3.1 Elaborare modele experimentale de sterilizare a biopreparatelor.

P1

15.10.2010

20.000


3.2. Elaborare modele experimentale de testare a citotoxicitatii in vitro a biopreparatelor obtinute din tulpini inalt productive.Elaborare modele experimentale in vitro de testare a proprietatilor immunomodulatoare si

antioxidante a biopreparatelor obtinute.

P2

15.10.2010

100.000


3.3. Experimentarea ‘’in vivo’’ a efectului cicatrizant al biopreparatelor.

P3

15.10.2010

20.000


3.4 Stabilire parametrii optimi de bioproces in medii de cultura submerse. Realizarea formulelor de nanobiopreparate din tulpini parentale. Caracterizarea fizico-chimica a bio-preparatelor obtinute. Diseminare rezultate

CO

20.10.2010

121.981

2011

Etapa 4

Experimentarea si verificarea activitatii biologice a nanobiopreparatelor obtinute din tulpini inalt productive. Diseminare rezultate12.08.2011

361.215,07


4.1 Experimentarea modelului de obtinere tulpini inalt productive. Stabilire parametrii optimi de obtinere tulpini inalt productive

P1

30.07.2011

89.000


4.2.Elaborare modele experimentale in vitro de testare a proceselor de regenerare si reparare tisulara ale biopreparatelor obtinute.

P2

20.07.2011

40.000


4.3. Experimentarea si verificarea efectului biopreparatelor obtinute asupra proceselor de regenerare si reparare tisulara.

Experimentarea si verificarea ‘’in vivo’’ a efectului cicatrizant al biopreparatelor obtinute din tulpini inalt productive

P3

30.07.2011

57.500


4.4 Realizarea formulelor de nanobiopreparate din tulpini inalt productive. Caracterizarea fizico-chimica a nanobio-preparatelor obtinute. Elaborare manual intitulat ‘’Biotehnologii de obtinere si aplicatii ale biopreparatelor din Monascus sp. Publicare rezultate in reviste cotate ISI.

CO

30.07.2011

174.715.07


TOTAL795.297,07

RESURSE FINANCIARE

Institutia

2008

(lei)

2009

(lei)

2010 (lei)

(CREDIT DE ANGAJAMENT)

2011

(lei)

Total

(lei)


B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

CO

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti

0

0.0

61.206

(CREDIT DE ANGAJAMENT)

0.0

121.981

0.0

174.715,07

0.0

357.902,07

0.0

P1

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti– D.B.B.

0

0.0

50.000

(BUGET DE STAT)

0.0

20.000

0.0

89.000

0.0

159.000

0.0

P2

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie INCDMI – CANTACUZINO

0

0.0

0.0

0.0

100.000

0.0

40.000

0.0

140.000

0.0

P3

Universitatea de medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti


0

0.0

60.895

(BUGET DE STAT)

0.0

20.000

0.0

57.500

0.0

138.395

0.0

TOTAL

0

0.0

172.101

0.0

261.981

0.0

361.215,07

0.0

795.297,07

0.0


B - Suma solicitata de la bugetul de stat
C - Suma atrasa prin cofinantare
DATE DE CONTACT

  Dr. Sc. Nicoleta Radu
  I.N.C.D.C.P. ICECHIM Bucuresti
  Splaiul Independentei nr. 202 Sector 6
  E-mail: nicolbiotec@yahoo.com
  tel. 0730.728.694; 021-316.30.72
  fax: 021-312.34.93


Icechim © 2009-2020 Activitate | Infrastructura de cercetare | Echipa | Colaborari | Proiecte | Parteneri | Diverse | Conditii de Acces | Contact    

Logo Symbol Mediasoft